Fundacja im. W. Blanke

Fundacja Elke i Stefan Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke - Wilhelm Blanke-Stiftung von Elke und Stefan Petriuk

FUNDACJA ELKE I STEFANA PETRIUK IM. MALARZA WILHELMA BLANKE
----------------------------------------------------
WILHELM BLANKE – STIFTUNG VON ELKE UND STEFAN PETRIUK

Fundacja Elke i Stefana Petriuk

Dzisiaj Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski był świadkiem ważnego wydarzenia dla naszej gminy. Honorowy Obywatel Gminy Kargowa Stefan Petriuk wraz z małżonką Elke Petriuk podpisali w Sulechowie u notariusza oświadczenie o o ustanowieniu fundacji pod nazwą “Fundacja Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke”.

Celem Fundacji jest m.in.

Obrazy Wilhelma Blanke w Kargowej

W dniu 15 czerwca 2015 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej w obecności Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia została podpisana umowa pomiędzy „Fundacją Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke” a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej na nieodpłatne użyczenie obrazów Wilhelma Blanke.

Umowa użyczenia zawarta w Kargowej w dniu 15 czerwca 2015 pomiędzy “Fundacją Elke i Stefan Petriuk im. Wilhelma Blanke" a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej

Umowa użyczenia zawarta w Kargowej w dniu 15 czerwca 2015 pomiędzy “Fundacją Elke i Stefan Petriuk im. Wilhelma Blanke" a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej.

Vertrag über die Nutzung beschlossen in Kargowa am 15. Juni 2015 zwischen der “Wilhelm Blanke Stiftung von Elke und Stefan Petriuk" und dem Gemeinde Kulturzentrum in Kargowa.