Strony prowadzące do Umowa użyczenia zawarta w Kargowej w dniu 15 czerwca 2015 pomiędzy “Fundacją Elke i Stefan Petriuk im. Wilhelma Blanke" a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej