Strony prowadzące do 220 rocznica bitwy kargowskiej i obrony granic Polski ku chwale oręża polskiego przez oddział kpt. Kazimierza Więckowskiego