Zielone światło dla naszej obwodnicy ?

Poniżej prezentujemy pismo Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie budowy obwodnicy Kargowej.

Zadanie to znajduje się na liście zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r.