Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.

Do pobrania: