Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w świetlicy w Chwalimiu

W Chwalimiu od listopada 2010 r. w świetlicy wiejskiej organizowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po półtora godziny (wtorek i czwartek). Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Zapisanych jest 24 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zajęcia prowadzi p. Beata Kozubska.

Celem pracy w świetlicy jest przede wszystkim:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka;
- stworzenie warunków do rozwijania samodzielności;
- ukazanie alternatywy spędzania czasu wolnego;
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
- kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy;
- realizacja elementów programów profilaktycznych ( zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, zapobieganie nałogom, przeciwdziałanie agresji);
- wzmacnianie poczucia własnej wartości;
- kształtowanie poczucia dumy i przynależności do społeczności własnej wsi, gminy;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań;
- kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków związanych z bezpieczeństwem.

Tematyka zajęć to m.in.:
• Tajemniczy ogród – praca plastyczna z materiałów przyrodniczych;
• Jesienna Zgaduj – Zgadula;
• Cykl zajęć poświęconych tradycjom związanym z Bożym Narodzeniem, dekoracje świąteczne;
• Nowy Rok – zwyczaje związane z Nowym Rokiem, wykonanie kalendarza grupy;
• Zimowa zgaduj – Zgadula;
• Przygotowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Odbyły się imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi:
1. "CHWALOŁIN" – impreza odbyła się 30 października. W programie: konkurs na rzeźbę z dyni, pracę plastyczną „ Niesamowity stwór” z zasuszonych liści, konkurs na przebranie, występ iluzjonisty, ognisko i pieczenie kiełbasek. Impreza przygotowana przez p. Kozubska, p. Nowacką, Radę Solecką przy wsparciu ze strony mieszkańców wsi.
2. Andrzejki – wieczór wróżb. Impreza przygotowana przez p. Kozubską, duża pomoc ze strony rodziców ( ciasta i pomoc w organizacji imprezy).
3. Mikołajki – impreza z Mikołajem. Wszystkie dzieci z Chwalimia otrzymały paczki ze słodyczami. Przygotowała p. Nowacka wraz z Radą Sołecką.
4. Dzień Babci i Dziadka – dobył się 29 stycznia. Seniorzy mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem p. Kozubskiej i p. Sylwii Oleszak oraz delektować się pysznymi ciastami przygotowanymi przez mamy, które wraz z członkami Rady Sołeckiej przygotowały imprezę. Gościem honorowym był pan burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski.