Zadłużenie Gminy Kargowa na 31.12.2010 r.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi poziomu zadłużenia naszej gminy przekazujemy informacje o skali zadłużenia zaciągniętego w poprzedniej kadencji. Obecny poziom zadłużenia wynosi 40%. Maksymalny dopuszczalny pułap obciążenia to ok. 55%. Przeliczając na złotówki gmina może maksymalnie pozyskać jedynie 2,2 mln zl kredytu na niezbędne dla niej inwestycje.