XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
„Małe ojczyzny- pogranicze kultur i regionów”
ph.„Przeszłość i tradycja w małej ojczyźnie- taka jest prawda i innej prawdy nie ma”


Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. Lubuskie),
Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz
Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła.
ogłaszają konkurs, który adresowany jest do wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, którzy zechcą podjąć interesujące wyzwanie literackie. 

- Celem jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.

- Konkurs adresowany jest do młodzieży i do osób dorosłych. (będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych)

- Prace literackie nigdzie niepublikowane - opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia 30 sierpnia 2010 r.

na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7
66- 120 Kargowa

W zaklejonej kopercie dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon.


- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród - koniec września w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej.

- Prace zostaną nagrodzone pieniężnie. Nagrodzone i wyróżnione prace w miarę możliwości opublikowane zostaną na łamach prasy lokalnej.

- Bliższe informacje pod numerem telefonu: 068 3526368.