XI Lubuski Tydzień Seniora pod hasłem Młodość przychodzi z wiekiem ...