XI Lubuski Tydzień Seniora


„Młodość przychodzi z wiekiem”
(Manoel de Oliveira)


Po raz szósty już Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej zorganizował w dniu 8 października 2009r w Gminnym Ośrodku Kultury spotkanie towarzyskie dla Seniorów całej Gminy.
Dzień Seniora obchodzony jest w ramach XI Lubuskiego Tygodnia Seniora pod patronatem Marszałka Województwa. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Młodość przychodzi z wiekiem” portugalskiego reżysera Manoela de Oliveira, który mając 101 lat nadal jest aktywny zawodowo.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Kargowej Janusz Kłys, Zastępca Burmistrza Jerzy Fabiś, Radni Powiatu: Brygida Wróblewska i Henryk Jagoda, V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej: Danuta Wróblewska i Stanisław Początek.
Pan Burmistrz Janusz Kłys złożył Seniorom życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności.
Kierownik OPS Anna Wierzbińska złożyła życzenia wszystkim Seniorom oraz przekazała wiązankę kwiatów dla najstarszej mieszkanki Gminy Pani Gertrudy Benysek – córce, p. K. Bocheńskiej.
Wśród zaproszonych gości były pary małżeńskie, które przez pół wieku trwają przy złożonej sobie przysiędze:


1.Jan i Stefania Bajcar
2.Jan i Maria Błędowscy
3.Władysław i Krystyna Burak
4.Michał i Urszula Dec
5.Jan i Irena Gut
6.Stefan i Jadwiga Haczek
7.Leon i Zofia Korszewscy
8.Henryk i Danuta Klementowscy
9.Władysław i Katarzyna Morchat
10.Mieczysław i Zofia Przybyszewscy
11.Ludwik i Eugenia Prządka


Jubilaci zostali udekorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanymi przez Prezydenta RP, obdarowani kwiatami i okolicznościowymi dyplomami.
Spotkanie towarzyskie umilił występ zespołu wokalnego „LECH AND BEN COMPANY” z Zespołu Szkół Zawodowych w Sulechowie ul. Piaskowa 52, pod kierownictwem Pana Leszka Sawickiego i Bernarda Łyżwińskiego.
Na zakończenie wszystkie Seniorki zostały obdarowane różami przez Radnego Powiatu Henryka Jagodę.