Wykazy działek Agencji Nieruchomosci Rolnych

Informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze udostępniła wykazy nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, które mogą zostać wyznaczone do sprzedaży. Z wykazami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu.