Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej: Przedłużenie terminu na zgłaszanie kandydatów

Obwieszczenie
Burmistrza Kargowej
z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie § 12 ust.2 w związku z § 3 ust. Statutu Rady Młodzieży w Kargowej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej / Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 550 /

Burmistrz Kargowej podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W związku z tym, że w terminie do dnia 16 kwietnia 2015 r. w okręgu wyborczym Nr 2 liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Młodzieżowej w Kargowej jest mniejsza od liczby mandatów przypadających w okręgu wyborczym / 8 mandatów /, przedłuża się czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

(-) Jerzy Fabiś