Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej 11 kwietnia 2017 r.

Mija dwuletnia kadencja Rady Młodzieży. Wybory do Rady Młodzieży kadencji 2017 -2019 zostaną przeprowadzone 11 kwietnia 2017 r.

Najważniejszym celem istnienia Rady Młodzieżowej w Kargowej jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zapewnienie młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Radnym Rady Młodzieżowej może zostać i głosować osoba, która uczy się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Kargowa i nie ma ukończone 21 lat.

Zgodnie ze statutem Rady Młodzieży:

W okręgu nr 1 – Gimnazjum Publiczne w Kargowej wybieramy 7 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieży przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą  w Gimnazjum w Kargowej ul. Szkolna 1 w dniach od 21 marca 2017 r. do 30 marca 2017 r.

W okręgu 2 – miasto i wioski gminy – wybieramy 8 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieży przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Gminnym Centrum Kultury  Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
w Kargowej /Mediateka/ ul. Słodowa 2 w dniach od 21 marca 2017 r.
do 30 marca 2017 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.

Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieży do pobrania poniżej bądź w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul Rynek 33 pokój nr 13 lub 19 w godzinach od 7.30 do 15.30.

W dniu 11 kwietnia 2017 r.

Lokal wyborczy w Gimnazjum otwarty będzie w godz. od 10.00 do 12.00

Lokal wyborczy w Bibliotece Publicznej /Mediatece/ otwarty będzie w godz. od 13.00 do 19.00

Chcesz mieć wpływ na to co dzieje się w Twojej szkole lub miejscowości? Lubisz nowe wyzwania?

Masz możliwość, aby Twój głos, Twoje działania i pomysły były zauważone.

Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!

Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia- przyjdź na WYBORY i ODDAJ SWÓJ GŁOS!

 

BURMISTRZ KARGOWEJ

/-/ JERZY FABIŚ