Wybory do Rady Młodzieżowej w Kargowej

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Na podstawie § 14 Statutu Rady Młodzieżowej w Kargowej stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Kargowej /Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 550/ podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych, numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji wyborczych w wyborach do Rady Młodzieżowej w Kargowej zarządzonych na dzień  28 kwietnia 2015 r.