Ważna informacja dotycząca 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 rozpoczynający się 01 czerwca 2021r. są przyjmowane od 01 lutego 2021r. Od tego dnia można składać dokumenty wyłącznie drogą eletroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, profil zaufany, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Natomiast złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe od 01 kwietnia 2021r. Wnioski można pobierać bezpośrednio ze strony http://ops.kargowa.pl/index.php/rodzina-500 - lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68/35-25-131