W dniu 27 grudnia 2010 r., Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

W dniu 27 grudnia 2010 r., Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Podczas spotkania dyskutowano na temat stanu technicznego dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kargowa oraz omówiono potrzeby remontowe.


Ustalono, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zleci projekt przebudowy ulicy Dolnej w Kargowej wraz z jej odwodnieniem. Kolektor jaki zostanie zaprojektowany umożliwi odprowadzenie wody z przepompowni przy ulicy Kościuszki, czego nie może zrobić funkcjonujący przy ulicy Dolnej rów. Dyskutowano również nad możliwościami przebudowy drogi nr 314 Kargowa – Świętno. Ustalono, że należy podjąć działania przejęcia odcinka tej drogi przebiegającego przez województwo Wielkopolskie. Po ustaleniu jednego zarządcy dla całej drogi, Zarząd będzie mógł zlecić opracowanie dokumentacji przebudowy tej drogi.


W 2011 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich opracuje dokumentację techniczną budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313 w miejscowości Dąbrówka. Opracowane dokumentacje umożliwią rozpoczęcie starań w celu pozyskania środków finansowych, a następnie rozpoczęcie robót budowlanych.