W dniu 18 stycznia 2011 r, Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Piotrem Grocholewskim, Z-cą Dyrektora Eneos Sp. z o.o. Oddz. w Poznaniu

W dniu 18 stycznia 2011 r, Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Piotrem Grocholewskim, Z-cą Dyrektora Eneos Sp. z o.o. Oddz. w Poznaniu. W trakcie spotkania omówiono możliwe kierunki współpracy pomiędzy Gminą Kargowa a firmą Eneos.

Podczas rozmów omówiono stan oświetlenia ulicznego w gminie, możliwe inwestycje związane z oświetleniem zmierzające do oszczędności energii elektrycznej a tym samym zmniejszenia kosztów oświetlenia drogowego. Rozważano również możliwość wykonania iluminacji budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie części istniejących słupów na słupy stylizowane w najstarszej części miasta.