Uwaga na wilki!

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa  

W związku z pojawiającymi się  licznymi informacjami z terenu woj. lubuskiego dot. pojawiania się osobników wilka na terenach zamieszkałych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Gmina Kargowa informują co należy zrobić w sytuacjach konfliktowych związanych z udziałem wilka na terenach miasta i wsi.

Wszelkie przypadki pojawienia się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zabudowanych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do burmistrza lub do najbliższego komisariatu policji.

Wilk jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą, obowiązują w stosunku do przedmiotowego zwierzęcia określone zakazy, w tym w szczególności zabraniające umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania osobników, a także umyślnego ich płoszenia lub niepokojenia. W uzasadnionym przypadku pośredniego zagrożenia ze strony wilka względem człowieka, istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na umyślne płoszenie i niepokojenie przedmiotowego gatunku wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub w przypadku realnego zagrożenia, zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) na umyślne zabijanie zwierzęcia.

Za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich, a także dokonywanie oględzin i szacowanie szkód, w tym ustalanie wysokości odszkodowania i jego wypłaty, odpowiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Obecnie rozwijająca się populacja wilków oraz powiększający zasięg ich występowania powoduje również konieczność zapewnienia właściwej opieki nie tylko względem zwierząt gospodarskich, ale również wobec psów domowych. Obowiązuje zatem zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli, a także zakaz puszczania psów luzem na terenach leśnych.

Należy zabezpieczać pojemniki na odpady przed dostępem do nich dzikich zwierząt, tak aby niepotrzebnie prowokować je do podchodzenia do miejsc zamieszkiwanych przez ludzi.

W związku z pojawiającymi się informacjami o obecności wilków w okolicach Wojnowa oraz ścieżki rowerowej Kargowa - Liny, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na stronie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. można znaleźć informacje dotyczące jak zachować się podczas bezpośredniego spotkania z wilkiem  https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/przydatne-informacja-dotyczace-wilkow?fbclid=IwAR0K0_qA84X9edx-HV34bry7kyt9iVThjOvkRIOTx2qFoWMtYYQvKSmZmbU

Fot. pl.wikipedia.org