Uwaga hodowcy drobiu

W związku z wejściem Gminy Kargowa w strefę zagrożoną ptasią grypą informujemy o konieczności zachowania zasad bioasekuracji na terenie gospodarstwa. Drób powinien być trzymany w zamknięciu w celu uniknięcia kontaktu z dzikim ptactwem.

Informujemy również o konieczności zgłoszenia hodowli przyzagrodowej ptactwa (Imię, Nazwisko, adres, ilość ptactwa) w Urzędzie miejskim w celu zbiorczego przesłania tych informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Powyższe informacje proszę zgłaszać

pod nr tel. 68 35 25 131 w. 8

lub na adres mailowy: obronacywilna@kargowa.pl

Przypominamy również, że za nieudzielenie informacji grożą dotkliwe kary finansowe.