Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu wnioskowania o środki w ramach PROW

W dniach 2, 8 i 9 października organizujemy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
z zakresu wnioskowania o środki w ramach PROW na:

  • różnicowanie działalności rolniczej,
  • mikroprzedsiębiorstwa,
  • małe projekty

Szkolenia będą odbywały się w Regionie Kozła w następujących miejscowościach:

  • Siedlec - w dniu 2 X o godz. 16.00 w sali Domu Kultury
  • Zbąszyń - w dniu 8 X o godz. 16.00 w sali ZCK ( Zbąszyńskie Centrum Kultury),
  • Trzciel - w dniu 9 X o godz. 16.00.

Głównym tematem szkoleń będzie przekazanie wiedzy w zakresie: jak przygotować projekt? Jak opracować dokumentację?, Jak sporządzić wniosek? Gdzie można składać wnioski i jaki jest tryb ich rozpatrywania?
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz posiłek w trakcie szkolenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym szkoleniu.
Zgłoszenia chętnych można przesyłać do biura Regionu Kozła w Kargowej, tel. 068 35 25 230 lub mailem: biuro@lgdrk.pl