Stacja paliw coraz bliżej

W ubiegłym tygodniu odbyło się w ratuszu spotkanie przedstawicieli PKN ORLEN, opiekunami inwestycji Rafałem Mierzyńskim z Regionu  Inwestycji Stacji Paliw Północ, Krzysztofem Molińskim z Zespołu Nieruchomości Stacji Paliw,  ze starostą zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim i z burmistrzem. Przedmiotem spotkania było przedstawienie przez przedstawicieli ORLENU szczegółowego harmonogramu działań przygotowawczych w zakresie rozpoczęcia inwestycji. W pierwszej dekadzie marca PKN ORLEN złożył w starostwie wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami, w sprawie  wydania pozwolenia na budowę stacji paliw w Kargowej, w nowej lokalizacji, za stadionem miejskim. Jednocześnie trwają ostatnie uzgodnienia projektu przebudowy drogi krajowej nr 32 w obrębie przyszłej stacji paliw, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra. Wniosek w sprawie  przebudowy drogi wraz uzgodnionym projektem budowlanym przez GDDKiA zostanie skierowany do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.

Z chwilą uzyskania pozwoleń PKN ORLEN rozpocznie procedurę wyłonienia wykonawcy inwestycji budowy stacji paliw i przebudowy drogi.

Przedstawiciele ORLENU zabiegali o wykonanie jeszcze w I półroczu  drogi wewnętrznej przez gminę a także doprowadzenia mediów do działki inwestycyjnej. Gmina Kargowa stara się o pozyskanie środków UE na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy planowanej stacji paliw w partnerskim projekcie wspólnie z Gminą Babimost. W tych dniach rozstrzygną się w urzędzie Marszałkowskim losy projektu. W przypadku niepowodzenia gmina zrealizuje podjęte zobowiązanie w zakresie koniecznym dla  powstania stacji paliw.

Jak oświadczyli opiekunowie inwestycji w Kargowej, od momentu podpisania umowy z wykonawcą budowy stacji w ciągu 15 tygodni zadanie będzie zrealizowane i inwestycja zostanie oddana w użytkowanie.