SPZOZ w Sulechowie od 25.01.2021 r. przestał być szpitalem jednoimiennym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie 25 stycznia 2021 został ponownie otwarty dla wszystkich pacjentów. Udzielane są świadczenia zdrowotne w pełnym wymiarze na wszystkich Oddziałach szpitala, w Poradniach specjalistycznych oraz Zakładzie fizjoterapii. Jednocześnie informujemy, że Szpital w Sulechowie jest doskonale przygotowany, aby zapewnić pacjentom pełne bezpieczeństwo, zachowane są wszelkie środki ostrożności ,aby uniknąć zakażenia Covid - 19.

Szczegóły: http://powiat-zielonogorski.pl/pl/Powiat/Aktualnosci/SPZOZ-w-Sulechowie-od-25.01.2021-r.-przestal-byc-szpitale-jednoimienym#0