Spotkanie z Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk oraz z Wicemarszałkami Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim i Maciejem Szykułą

W dniu 1 lutego 2011 r. Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się w Zielonej Górze z Wojewodą Lubuskim - Heleną Hatką, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich - Heleną Włodarczyk oraz z Wicemarszałkami Województwa Lubuskiego - Jarosławem Sokołowskim i Maciejem Szykułą.

 

Rozmowy z Marszałkiem Maciejem Szykułą dotyczyły pozyskania środków na remont Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie, natomiast z Marszałkiem Jarosławem Sokołowskim oraz Dyrektor Heleną Włodarczyk - przebudowy ul. Dolnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313. Rozpoczęły się już prace projektowe w związku z remontem tej ulicy.

 

Rozmowa z Wojewodą Lubuską Heleną Hatką dotyczyła budowy obwodnicy Kargowej, w ciągu drogi krajowej nr 32, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, podległej Ministrowi Infrastruktury.