Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych i jednocześnie przewodniczącym lubuskiego sejmiku - Panem Tomaszem Możejko

 

Wczoraj tj. 04.01.2011 r. w ratuszu w Kargowej Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych i jednocześnie przewodniczącym lubuskiego sejmiku - Panem Tomaszem Możejko.

 

Pan przewodniczący przedstawił stanowisko sejmiku w sprawie budowy obwodnicy Kargowej skierowane do ministra infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka.

 

Rozmawiano również o możliwościach dofinansowania zadań inwestycyjnych na mieniu popegeerowskim ze środków ANR i możliwości stworzenia na ziemiach ANR strefy gospodarczej miasta.

 

 

 

 

 

 na zdjęciu: Tomasz Możejko