Spotkanie w Generalnej…

Burmistrz Jerzy Fabiś spotkał się 27 lutego br. z Panem Markiem Langerem, dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze w sprawie ostatecznych uzgodnień przebudowy drogi krajowej nr 32 dla potrzeb zjazdu do przyszłej stacji paliw, a także poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie  w  Kargowej i prowadzenia systematycznego monitoringu prędkości przejeżdżających przez miasto pojazdów. Rozmawiano także o ważnej dla Kargowej inwestycji jaką jest budowa obwodnicy miasta, zadania obiecywanego od szeregu lat, posiadającego ważne pozwolenie na budowę. Na przygotowanie projektu technicznego, podziały geodezyjne i odkrywki archeologiczne wydano już niebagatelną kwotę 5,8 mln zł. Dyrektor stwierdził, że to jedyna z obwodnic w województwie posiadająca projekt i pozwolenie na budowę. Decyzja w sprawie rozpoczęcia tej inwestycji musi zapaść w Warszawie. Burmistrz poinformował Dyrektora, że mieszkańcy Kargowej będą przypominać władzy o uciążliwym problemie natężenia ruchu w obszarze zwartej zabudowy w mieście, poprzez organizację blokady drogi.

Najbliższy protest zorganizowany przez Komitet Walki o Obwodnicę Kargowej odbędzie się  3 marca br. w godzinach 16.00 – 17.00.