Spotkanie noworoczne Burmistrza z przedsiębiorcami

21 stycznia 2011 r. na Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego z lokalnymi przedsiębiorcami. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu ZielonogórskiegoIreneusz Plechan, wiceprzewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi LubuskiejArnold Kryściak, Marta Skowrońska – Sobich - doradca z firmy EXPETO zajmującej się szeroko rozumianym doradztwem w zakresie aplikowania o środki finansowe, przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej, Krzysztof Romankiewicz – wiceprezes Zachodniej Izby Handlowo – Przemysłowej, Szczepan Sobczak – wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, Jakub Żurowski – dyrektor Nestle Polska S.A. w Kargowej, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kargowej – Danuta Wilińska – Grzesiuk, radni Powiatu ZielonogórskiegoAlicja Zbaraszczuk i Henryk Jagoda, licznie zebrani przedsiębiorcy, radni Gminy Kargowa, sołtysi.


Gości powitał Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski składając jednocześnie życzenia wszystkim przedsiębiorcom. Życzenia noworoczne złożył też Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan. Pan Arnold Kryściak przedstawił przedsiębiorcom informacje o Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej mającej na celu zaspakajać organizacyjne, prawne i gospodarcze potrzeby oraz oczekiwania pracodawców.


Pani Marta Skowrońska – Sobich – w swoim wystąpieniu wskazała działania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z których przedsiębiorcy mogą aplikować o środki unijne na rozwój przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Pan Krzysztof Romankiewicz – przedstawił kierunki działania Zachodniej Izby Handlowo – Przemysłowej a Pan Szczepan Sobczak podał informacje o projektach i naborze wniosków w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" oraz na operacje zw. "małymi projektami" .
Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski w swoim wystąpieniu przedstawił plan inwestycyjny rozwoju Gminy Kargowa. Z myślą o rozwoju miasta i gminy Kargowa oraz o poprawie warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski zaproponował zebranym utworzenie doradczo konsultacyjnego organu przy burmistrzu - Społecznej Rady Gospodarczej.
Burmistrz Kargowej serdecznie dziękuje wszystkim Przedsiębiorcom za udział w spotkaniu.