Spotkanie noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego z przedsiębiorcami

W dniu 21.01.2011 r. o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej im. Wilhelma Blanke w odbędzie się spotkanie noworoczne Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego z przedsiębiorcami.


W programie spotkania przewiduje się wystąpienia:

  1. Burmistrza – krótka informacja o stanie gminy
  2. Jarosława Nieradki - Dyrektora Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
  3. Radosława Flűgla – działania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla przedsiębiorców
  4. Szczepana Sobczaka – wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania Region Kozła.