Spotkanie Noworoczne

Dzisiaj o godz. 11.00 na sali posiedzeń Urzędu miała miejsce spotkanie Noworoczne Burmistrza Kargowej - Sebastiana Ciemnoczołowskiego z pracownikami Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczył również z-ca Burmistrza Krzysztof Woziński oraz Proboszcz kargowskiej Parafii. ks. Jan Szulc.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń nie tylko Noworocznych ale również życzeń dla Pani Barbary Pajcz pracującej w Urzędzie na stanowisku promocji, która obchodziła jubileusz 30 lecia pracy zawodowej. Burmistrz – Sebastian Ciemnoczołowski składał też życzenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, który obchodził jubileusz 25-lecia pracy zawodowej.