Spotkanie Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim

13.01.2011 roku Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Środowiska Panem Stanisławem Gawłowskim. Rozmowa dotyczyła głównie sprawie uregulowań prawnych, umożliwiających montaż przydomowych oczyszczalni ścieków i zmianach niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 póz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).
Również w tej sprawie Burmistrz przekazał wniosek do Ministra Środowiska.

 

- wniosek do Ministra Środowiska [pdf]