Spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem

 W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego ze Starostą Zielonogórskim Ireneuszem Plechanem w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany niekorzystnych zapisów w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 28 poz. 622 z dnia 27 maja 2005 r.).


Postanowiono wystąpić z wnioskiem do Ministra Środowiska i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o zmianę zapisu w § 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 15 rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu, na stwarzający możliwości odprowadzenia podczyszczonych ścieków, wód opadowych do ziemi oraz urządzenia parkingów, obozowisk w odległości mniejszej niż jest określona w rozporządzeniu.