Rusza budowa stacji paliw!

Wreszcie nastąpiło długo oczekiwane przez wszystkich mieszkańców gminy wejście inwestora na teren budowy stacji paliw. Prace projektowe i uzgodnienia pochłonęły ponad półtora roku. Droga do ruszenia z inwestycją była długa, kręta i wyboista. Procedura wyłączenia terenu przeznaczonego pod budowę stacji paliw z obszaru chronionego krajobrazu zajęła aż 10 miesięcy i zakończyła się uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego we wrześniu 2016 r. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i przeniesieniu własności działki końcową umową notarialną podpisaną 8 września br. w Warszawie przez zastępcę burmistrza Martę Paron, w dniu wczorajszym formalnie został przekazany przez burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia teren pod budowę stacji dla PKN ORLEN S.A., z kolei spółka przekazała go wykonawcy, który jeszcze w tym tygodniu wprowadzi sprzęt na teren budowy. W ciągu miesiąca ma się rozpocząć również przebudowa drogi krajowej, która zakłada budowę zjazdów na stację, co będzie wiązało się ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku i pewnymi utrudnieniami dla kierowców. Zakończenie inwestycji, zarówno budowy stacji jak i przebudowy drogi planowane jest na koniec bieżącego roku.

W końcu sierpnia na teren budowy wszedł wykonawca inwestycji gminnej – „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”, który wybuduje drogi wewnętrzne, oświetlenie i kanalizację, doprowadzi wodociąg i zbuduje odwodnienie terenu, w ramach partnerskiego projektu realizowanego z gminą Babimost. Inwestycja o wartości 1,4 mln otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego, w wysokości  85 % kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, planuje się na 15 grudnia br. Warto dodać, że Gmina Kargowa sprzedała na tym terenie już trzy działki inwestycyjne, z przeznaczeniem na branże związane z motoryzacją.