Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Udział jest obowiązkowy.

Spisowi podlegają:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Metody przeprowadzenia spisu:

  • Samospis internetowy - na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja przeznaczona do samospisu. Dostęp do aplikacji jest możliwy poprzez profil zaufany bądź podanie nr PESEL oraz nazwiska rodowego matki.
    Po pierwszym zalogowaniu się do aplikacji jest 14 dni na wypełnienie, uzupełnienie lub poprawienie formularza.
  • Wywiad telefoniczny lub bezpośredni. Kto nie spisze się samodzielnie, zostanie przepytany przez rachmistrza spisowego.

Na czas trwania spisu Urząd Miejski w Kargowej w godzinach urzędowania udostępnia stanowisko do dokonania samospisu. Stanowisko dostępne jest
w pokoju nr 20 (I piętro, sala posiedzeń) po wcześniejszym umówieniu pod
nr telefonu 68 352 51 31.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane są objęte tajemnicą statystyczną – są należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP2021 można kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Miejskim w Kargowej pod numerem telefonu 68 352 51 31.

Lista pytań NSP2021 dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Więcej informacji na stronie: spis.gov.pl

Infolinia spisowa tel. 22 279 99 99

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.