Rozmowy z prezesem PKS Zielona Góra - Bogdanem Klimem

W dniu 5 kwietnia 2011 r. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski spotkał się z Bogdanem Klimem – Prezesem PKS Zielona Góra. Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w drodze przetargu i świadczy usługi na przewozy szkolne w Gminie Kargowa.

 

Prowadzone rozmowy, oprócz spraw bieżących, dotyczyły m.in. kwestii świadczenia usług przewozowych przez PKS przy wyjazdach organizowanych przez Gminę Kargowa.