Rozmowy dotyczące budowy obwodnicy Kargowej i Chwalimia

Podczas dzisiejszego spotkania zorganizowanego przez lubuskiego europosła Artura Zasadę, Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski miał okazję porozmawiać z najwyższymi władzami województwa lubuskiego również o sprawach dotyczących naszej gminy. Poprosił Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak, która w przyszłym tygodniu spotka się z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem o interwencję w sprawie budowy obwodnicy Kargowej i Chwalimia. Burmistrz przekazał dla Ministra materiały promujące naszą gminę oraz listy interwencyjne od siebie jak również władz wojewódzkich: Wojewody Lubuskiego Heleny Hatki, Wicemarszałka Jarosława Sokołowskiego i Sejmiku Lubuskiego.