Radar w Kargowej

W ubiegłym tygodniu firma ZURAD z Ostrowi Mazowieckiej zamontowała i ustawiła maszt do montażu urządzenia rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym pod nadzorem pracownika Inspekcji Transportu Drogowego  oraz wydała dokument certyfikujący profesjonalny montaż. Po zakończeniu procedury przyłączenia do sieci energetycznej oraz wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu nastąpi montaż urządzenia rejestrującego. Po wykonaniu tych operacji ITD włączy urządzenie do centralnego systemu CANARD. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach porozumienia o współpracy  pomiędzy Gminą Kargowa i Inspekcją Transportu Drogowego. Kiedy konkretnie urządzenie zostanie włączone do systemu, być może w kwietniu?  Ale na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć. Decyzja leży po stronie ITD.
Są pytania mieszkańców o lokalizację fotoradaru w mieście. Wyboru lokalizacji fotoradaru dokonała Inspekcja Transportu Drogowego, w oparciu o analizy bezpieczeństwa ruchu, liczbę zdarzeń drogowych, ich tragicznych skutków dla zdrowia i życia ludzi. Najwięcej wypadków z udziałem pieszych w ostatnich trzech latach zdarzyło się na drodze krajowej nr 32 na przejściach dla pieszych w obrębie  skrzyżowań  przy Placu Berwińskiego, do placu ratuszowego włącznie. Pamiętamy o potrąceniach na przejściu dla pieszych, ze skutkami śmiertelnymi a także  ciężkimi uszkodzeniami ciała. Brutalne jest stwierdzenie, że liczba zdarzeń, szczególnie z ofiarami w ludziach, współdecyduje o lokalizacji radaru.

W związku z presją mieszkańców i wnioskami radnych od kilku lat wnioskowaliśmy do ITD o zamontowanie urządzenia rejestrującego w Kargowej. W wyniku oceny bezpieczeństwa ruchu w mieście, ITD zdecydowało o wyborze takiej lokalizacji radaru. Przykładem innych miejscowości – Rostarzewa, Rakoniewic czy Granowa urządzenia radarowe powodują zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów, wpływając na poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu. I tak się stanie w Kargowej. Zgadzamy się z wnioskami mieszkańców o potrzebie montażu urządzenia przy ulicy Zamieście.

W trosce o dalszą poprawę  bezpieczeństwa w mieście zabiegamy u zarządcy drogi o doświetlenie przejść dla pieszych przy Placu Berwińskiego. W niedalekiej przeszłości GDDKiA zbudowała sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ulicy Sulechowskiej. W ubiegłym roku gmina wykonała doświetlenie przejścia przy parku miejskim. Planujemy także wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami przy ulicy Sulechowskiej oraz przy ulicy 27-Stycznia.