Równać sznase - Regionalny Konkurs Grantowy

W Regionalnym Konkursie Grantowym o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Po raz pierwszy Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse"
przeprowadzany jest w systemie elektronicznym.

Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2009" może być dla lokalnych podmiotów szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, pozwoli też realizatorom nabyć cenne umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.

Termin składania wniosków mija 10 października 2009 r. Materiały promocyjne można pobrać ze strony http://www.rownacszanse.pl/?c=3278
Jeżeli mieliby Państwo pytania lub potrzebowali innych materiałów promocyjnych, prosimy o kontakt: 022 826 10 16 lub rownacszanse@pcyf.org.pl