Przekażmy 1% podatku. Zostawmy w Gminie nasze pieniądze!

PROŚBA BURMISTRZA

Prośba o przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Kargowa.

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej Gminy. Współpracując codziennie ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi widzę ich zaangażowanie w sprawy bliskie wszystkim mieszkańcom: od ochrony zdrowia, przez kulturę, sport, bezpieczeństwo publiczne - zwłaszcza dzieci i młodzieży, po profilaktykę uzależnień.
Dlatego apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na organizacje działające na terenie naszej gminy i przekazanie im 1% z Państwa podatków. To nic nie kosztuje, a nasza społeczność z pewnością wiele zyska.

Poniżej przykładowe organizacje pozarządowe, na które można przeznaczyć swój 1% podatku. Zwracam się z prośbą o kontakt do innych organizacji z naszej Gminy, na które można przeznaczyć 1% podatku, a które nie zostały wymienione poniżej, celem podania ich do wiadomości.

 

ZOSTAWMY W GMINIE NASZE PIENIĄDZE.

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś

 

 

Organizacja, stowarzyszenie
na którą można przekazać 1%

Nr KRS OPP

Cel szczegółowy

Pracownia Rozwoju Społecznego dla dzieci i młodziezy w Kargowej "Gniazdo" 0000 21 57 20 "Gniazdo Kargowa"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

0000 11 62 12

„dla OSP Stary Jaromierz”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

0000 11 62 12

„dla OSP Kargowa”

Związek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

0000 11 62 12

„dla OSP Smolno Wielkie”

Lubuski Klub Turystyczny „Agroś”

0000 19 73 34

"dla Lubuski Klub
Turystyczny Agroś”

MUKS KARGOWA 0000 19 73 34 Dla "MUKS KARGOWA"

Na ratunek dzieciom

z chorobą nowotworową

0000 08 62 10 "WIKTOR CHODACKI"
CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 0000 22 68 18 C-P 232/2005 - DLA MATEUSZA
Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja Partnerstwo 0000 19 73 34 Miejski Klub Sportowy "CARGOVIA" Kargowa 66-120 Kargowa ul. Modrzewiowa 9 woj. lubuskie

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

0000037904 "20270-Mania Anna"
Fundacja "Balian Sport" 0000069890 "Sławomir Lisiewicz Balian Sport"