Przedłużony termin naboru na rachmistrzów

Przedłużony termin naboru na rachmistrzów.