Propozycja budowy wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Kargowa poprzez powołanie Społecznej Rady Gospodarczej

Informuję uprzejmie, że w celu realizacji zadań Gminy Kargowa i budowania wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Kargowa zamierzam powołać Społeczną Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Kargowej reprezentującą przedsiębiorców i lokalne środowisko gospodarcze.

Zakres działań Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej proponuję opisać jak poniżej, w szczególności:

  1. udział lokalnych podmiotów gospodarczych w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych gminy,
  2. wspólna aktywizacja gospodarcza gminy,
  3. wspólne podejmowanie działań w zakresie promocji miasta,
  4. opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego gminy, spraw związanych z ochroną środowiska oraz innych spraw zgłoszonych przez Burmistrza Kargowej, członków Rady i inne organizacje środowiska gospodarczego.

Proszę o ewentualne uwagi/uzupełnienia do w/w zadań.


Szczegółowy tryb pracy Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej określi regulamin, który mam nadzieję wspólnie wypracujemy.


Wyrażam nadzieje na udział Pan/i/ firmy w planowanym przedsięwzięciu.


Poniżej do pobrania w deklaracja uczestnictwa w Społecznej Radzie Gospodarczej, którą w przypadku woli udziału w pracach Rady proszę odesłać na adres urzędu /Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa/ bądź dostarczyć do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim do dnia 15 lutego 2011 r.


Serdecznie zapraszam do współpracy.

Burmistrz Kargowej
/-/ Sebastian Ciemnoczołowski

DEKLARACJA - [pobierz]