Palmares oraz katalog z Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska-Niemcy

Z okazji Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska-Niemcy został wydany palamres oraz kataolg. Poniżej do pobrania.