Organizacja transportu do punktów szczepień

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 Wojewoda Lubuski polecił Burmistrzowi Kargowej zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport przeznaczony jest dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Jak pisaliśmy wcześniej proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień.
W celu umówienia wizyty, pacjent będzie:

 • mógł skorzystać ze specjalnej Infolinii,
 • umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie
 • mógł bezpośrednio umówić się w punkcie szczepień.

Punkty szczepień w Kargowej

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego TERESA PIASECKA
  ul. Kościelna 4 A
  Kargowa
 1. Praktyka Lekarza Rodzinnego - MARIA SZALEWSKA-KOT
  ul. Kościelna 4 A
  Kargowa

Gmina zapewni transport poprzez współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kargowej.

W celu sprawnej realizacji zadania Burmistrz Kargowej wyznaczył koordynatora
ds. szczepień, którym została Pani Elwira Wawrzyniak tel. 698510310 email: ewawrzyniak@kargowa.pl lub w zastępstwie Pan Szymon Wawrzynowicz tel. 504062758, email: obronacywilna@kargowa.pl.

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej przekazują do koordynatora w umówionych terminach listę osób, które potrzebują transportu wraz z informacją o dacie i godz. szczepienia. Koordynator uzgodni z przewoźnikiem szczegółowy termin dowozu i odbioru pacjenta z punktu szczepienia oraz rodzaj środka transportu niezbędnego do wykonania przewozu.