Oddaj krew i uratuj życie !

W dniu 18 lutego 2021 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 39 osób, ale krew mogły oddać 34 osoby. Pobrano 15.300 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Kierujemy również podziękowania dla tych osób, które chciały oddać krew, ale z różnych przyczyn nie mogły tego uczynić. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.

Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!