Oceniamy władzę - Ranking burmistrzów

Janusz Kłys lat 54
- Burmistrz Kargowej
- 14 lat
- bezpartyjny

Dokonania w obecnej kadencji:

1. Uzyskanie po raz piąty tytułu ,,Gmina Fair Play'' oraz złotej statuetki Gmina Fair Play.
2. Zwycięstwo w II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego - w kategorii gmin miejsko-wiejskich - ,,Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska''.
3. Przebudowa ul. Kasztanowej – wartość zadania 345 tys. zł.
4. Budowa dróg w ulicach Słowackiego i Mickiewicza – 225 tys. zł.
5. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chwalimiu – z Sektorowego Programu Operacyjnego – wartość zadania ok. 700 tys. zł.
6. Zakończenie I etapu modernizacji ulic: Modrzewiowej, Grabowej, Dębowej i łącznika na Osiedlu Dąbrówka w Kargowej – wartość zadania 2.250 tys. zł,
7. Zrealizowanie II etapu remontu ratusza miejskiego.
8. Wybudowanie chodników w Smolnie Wielkim – wartość zadania 260 tys. zł.
9. Realizacja zadania ,,Budowa Przepompowni wód Deszczowych na ul. Kościuszki'' – wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich – wartość zadania 1,4 mln zł.
10. Modernizacja ul. Sportowej i Kolejowej w strefie aktywności gospodarczej – w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.300 tys. zł.
11. Realizacja II etapu modernizacji ulic: Brzozowej, Akacjowej i Powstańców Wlkp. na Osiedlu Dąbrówka w Kargowej (inwestycja w toku) o wartości 2.400 tys. zł.
12. Realizacja remontów czterech świetlic wiejskich (Stary Jaromierz, Obra Dolna, Karszyn i Smolno Wielkie) o wartości 2.400 tys. zł (zadanie kontynuowane).
13. Rozpoczęcie zadania budowy wodociągów do Karszyna i Wojnowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w płd.-zach. części miasta – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – o wartości zadania 2.700 tys. zł.
14. Budowa chodników przy ul. Kolejowej, koło zakładu Nestle.

Zdania niezrealizowane:

1. Rozbudowa budynków dydaktycznych Gimnazjum i Przedszkola – projekt o wartości 5,5 mln zł nie otrzymał dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, pomimo bardzo dobrej oceny z powodu zbyt małej puli środków europejskich. Bez pomocy zewnętrznej gminy nie stać na realizację zadania,
2. Realizacja inwestycji liniowej w pasie drogi krajowej nr 32 (budowa kanalizacji sanitarnej i ścieżki rowerowej przez wieś Chwalim) oddala się w związku z odwlekaniem budowy obwodnicy Kargowej oraz szczególnymi i trudnymi do spełnienia warunkami zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po wybudowaniu obwodnicy Kargowej droga krajowa nr 32 w obrębie Kargowej i Chwalimia zostanie drogą gminną – co znacznie ułatwi realizację w/w zadania.

 

Źródło: Gazeta Lubuska