Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 20 października 2020 r.  w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nadal obowiązuje (ogłoszenie w załączeniu).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Do pobrania: