Modernizacja stacji uzdatniania wody

27 stycznia w Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie Rady Budowy inwestycji pn „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” . W roboczym spotkaniu oprócz burmistrza i prezesa spółki komunalnej Henryka Jagody uczestniczyli – dyrektor Realizacji Kontraktów firmy Metrolog z Czarnkowa, kierownik budowy z zespołem inżynierów oraz inspektorzy nadzoru. Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji oraz zapewnił, że prowadzenie prac modernizacyjnych nie zakłóci ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. Włączanie poszczególnych urządzeń do sieci będzie odbywało się płynnie w ciągu dłuższego okresu czasu. Montaż i zastosowanie czterech filtrów, zamiast pracujących dzisiaj  dwóch w zdecydowany sposób poprawi jakość wody pitnej. Dotychczas firma wylała fundamenty pod dwa zbiorniki retencyjne o pojemności po 200 m3 a także prowadziła prace budowlane w budynku stacji. W przyszłym miesięcy wykonawca zamierza zamontować  zbiorniki na terenie stacji i w kolejnych miesiącach realizować poszczególne etapy inwestycji.

Do pobrania: