List Waldemara Michałowskiego - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Szanowni Państwo

W ostatnim okresie znacznie wzrosła ilość pożarów w obiektach mieszkalnych, w których giną dziesiątki osób, z czego aż 60-70 % przypadków to ofiary zetknięcia się z tlenkiem węgla popularnie zwanym „czadem” i toksycznymi produktami spalania. W większości przypadków przyczyną powstania tych pożarów była nieostrożność podczas obchodzenia się z ogniem otwartym bądź niewłaściwy stan techniczny przewodów kominowych. Zwracamy się więc za Państwa pośrednictwem o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia pojawiające się w okresie grzewczym. Zachęcamy do zabezpieczenia domu przed pożarem poprzez montaż domowych czujek dymu. To prosty i tani sposób na zabezpieczenie siebie i rodziny przed czadem – cichym zabójcą. Detektory tlenku węgla służą do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności czadu. W przypadku wykrycia niebezpiecznego stężenia CO, uruchamiają wbudowany sygnał świetlny i/lub alarm dźwiękowy. Umożliwiają podjęcie odpowiednich działań, zanim poziom stężenia CO będzie niebezpieczny dla zdrowia i życia osób przebywających w zagrożonym obiekcie. Zasilanie bateryjne zapewnia szybki i prosty montaż czujników wszędzie tam, gdzie powinny one się znaleźć oraz gwarantuje prawidłowe działanie alarmu niezależnie od napięcia w sieci.

Ponadto przypominamy o:
- konieczności zapewnienia właściwej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, w których zamontowano urządzenia grzewcze (zabrania się zakrywania kratek wentylacyjnych),
- konieczności poddawania przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
- konieczności usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (przewody dymowe – co najmniej raz na trzy miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku),
- eksploatacji sprawnych technicznie urządzeń grzewczych.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych mogą być, a jak wykazuje praktyka codzienna są przyczyną śmiertelnych zatruć, na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.


st.bryg. mgr inż. Waldemar Michałowski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze