Kontrola stanu technicznego budynków po byłej "Goplanie"

Na wniosek Gminy Kargowa dnia 24.03.2011 r. przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze w obecności pracowników Urzędu Miejskiego, Komendanta Straży Miejskiej oraz współwłaścicielki nieruchomości przeprowadzili kontrolę stanu technicznego budynków zlokalizowanych w Kargowej przy ul. Sulechowskiej 1 stanowiących dawne obiekty Zakładów Cukierniczych "Goplana".

 

Kontrola miała na celu zmobilizowanie właścicieli nieruchomości do zabezpieczenia obiektów stwarzających duże zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.


Współwłaścicielka nieruchomości zobowiązała się do zabezpieczenia obiektów w miejscach stwarzających zagrożenie w terminie do 01.05.2011 r. Poinformowała również Burmistrza, że ze względu na trwające już 5 lat postępowanie sądowe o podział majątku z byłym mężem nie jest w stanie nic więcej zrobić z tą nieruchomością ale niezwłocznie po zakończeniu postępowania sądowego będzie zainteresowana jej sprzedażą.