Konsultacje w sprawie dodatkowych środków z LRPO

W dniu 25 marca 2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Podsumowanie konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od dnia 22 lutego do 11 marca 2011 r. w sprawie zmian Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Kierunki wykorzystania dodatkowych środków na realizację LRPO 2007-2013 z dostosowania technicznego i krajowej rezerwy wykonania.


Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski złożył propozycję zmiany w wysokości dofinansowania inwestycji na edukację lokalną z 50% do 85% uzasadniając, że gmin nie stać na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia.


Była to jedyna uwaga, która została rozpatrzona pozytywnie.

 

Więcej na www.lrpo.lubuskie.pl