Koncert Noworoczny

Dnia 20 stycznia 2011 o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej odbył się Koncert Noworoczny. W programie spotkania było wystąpienie Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego, który podziękował sponsorom i organizatorom IV Spotkania Bożonarodzeniowego „Kolędy Śpiewajmy, Serca Otwierajmy”.

Dzięki wszystkim darczyńcom został zakupiony agregat prądotwórczy dla Pana Mirosława Sobieszka ze Smolna Wielkiego. Pozostałe środki finansowe pozwolą zrealizować także inne potrzeby chorego mieszkańca naszej gminy. Burmistrz złożył również Życzenia Noworoczne i zapoznał mieszkańców z aktualną sytuacją w Gminie Kargowa. Podczas uroczystości głos zabrał proboszcz ks. dr Jan Szulc i Starosta Zielonogórski – Ireneusz Plechan. Po części oficjalnej wystąpił zespół „Diverso”

z Babimostu, uczestnik programu telewizyjnego „Mam Talent”. Utwory włoskie i hiszpańskie bardzo podobały się zebranej publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła zespół.