Kargowa najlepsza w rankingu gmin województwa lubuskiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Z miłym zaskoczeniem Burmistrz Kargowej Janusz Kłys, w dniu 10 października w Zamku Joannitów w Łagowie, odebrał dyplom z rąk Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego, dla "Najlepszej gminy w kategorii gmin miejsko-wiejskich". Ranking, po raz drugi przygotowało stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój pod patronatem marszałka lubuskiego. Autorzy raportu wzięli pod uwagę dochody gminy w 2008r., wydatki inwestycyjne, wielkość zwrotu podatku od osób fizycznych i prawnych oraz wartość pozyskanych przez gminę środków unijnych. W wyniku tej oceny w zestawieniu z innymi gminami miejsko-wiejskimi okazało się, że budżet Gminy Kargowa jest najbardziej prorozwojowy. Nasze miasto od dwóch lat jest wielkim placem budowy, kontynuowana jest przebudowa kolejnych ulic. Zwycięstwo Gminy Kargowa w rankingu wojewódzkim w kategorii gmin miejsko-wiejskich – burmistrza zaskoczyło, ponieważ w dochodach na jednego mieszkańca Gmina Kargowa zajmuje odległe 50-te miejsce w województwie. Jedynie w dochodach z PIT-u i CIT-u znajdujemy się na 18-stej pozycji, co uzasadnia niskie bezrobocie wynoszące 2,9%. Natomiast w rankingu gmin o niskich dochodach, a dużych inwestycjach zajmujemy drugą lokatę. Z czego to wynika? Otóż siła prorozwojowa naszego budżetu ma swoje źródło w przeprowadzonych przed kilkoma laty przez Burmistrza Janusza Kłysa szeregu zmian organizacyjnych w oświacie, polegających na utworzeniu jednej stołówki szkolnej i przedszkolnej, wyborze taniego usługodawcy przewozów szkolnych. Jedna Szkoła Podstawowa, jedno Gimnazjum i jedno Przedszkole Publiczne w gminie, bardzo dobrze zarządzane z wysokokwalifikowaną kadrą pedagogiczną i pracownikami obsługi, z jednej strony są gwarantem wysokich wyników nauczania, a z drugiej realnie niższych kosztów edukacji, w porównaniu do innych gmin. Ponadto wymiana lamp oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne spowodowała zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.
Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, polegająca na ograniczeniu zakresu świadczenia usług i redukcji zatrudnienia pozwoliła na usprawnienie zarządzania. ZGKiM jest wzorem zakładu budżetowego, który nie generuje strat, a jeszcze się rozwija. Uzyskanie oszczędności w wyniku działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych przez burmistrza w 2000 roku, można przeznaczać na realizację zadań inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że Gmina Kargowa nie posiada żadnego zadłużenia. Takich gmin w województwie jest tylko pięć.

Jak podają autorzy rankingu gmin województwa lubuskiego Kargowa położona jest w pasie, ciągnącym się od Zielonej Góry przez Świdnicę, Czerwieńsk, Sulechów, Babimost, Zbąszynek, Świebodzin, Międzyrzecz i Sulęcin, zwartym obszarze, stanowiącym kręgosłup gospodarczy regionu. Oby opinie ten podzielił Zarząd Województwa, przyznający punkty za regionalny charakter projektów Kargowej kierowanych do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wówczas Gmina Kargowa rozwijała by się jeszcze dynamiczniej.


Szczegóły II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego można znaleźć w "Raporcie" na stronie internetowej www.lubuskiranking.pl.